OFERTA NASZEGO BIURA

Analizy, prace studialne, przygotowanie założeń inwestycyjnych.

Kompleksowe, wielobranżowe projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze:

  • obiektów przemysłowych,
  • centrów logistycznych,
  • magazynów,
  • budowli inżynierskich,
  • infrastruktury.


Specjalistyczne ekspertyzy oraz opinie techniczne i ekonomiczne


Przygotowanie inwestycji:

  • zestawienia budżetu inwestycji,
  • harmonogramy,
  • przygotowanie zapytań ofertowych na Generalne Wykonawstwo,
  • analiza ofert, pomoc w negocjacjach, tworzenie projektów umów.


Nadzory Inwestorskie i gwarancyjne, udział w odbiorach i w rozruchu technologicznym.